IŞIKLIK SİSTEMLERİ

IŞIKLIK SİSTEMLERİ

Sistem, büyük ve kapalı mekanları doğal aydınlığa kavuşturmak amacıyla tercih edilir. Piramit, tonoz, kırık tonoz, kubbe gibi istenilen formda inşa edilebilir.

IŞIKLIK SİSTEMLERİ

Sistem, büyük ve kapalı mekanları doğal aydınlığa kavuşturmak amacıyla tercih edilir. Piramit, tonoz, kırık tonoz, kubbe gibi istenilen formda inşa edilebilir. Işıklık sistem çözümlenmesinde; düşeylerde kapak, yataylarda silikon veya yatay ve düşeyde silikon fuga kullanılarak, yağmur sularının olası bir engelle karşılaşmadan akışı kondensasyon kanalları ile sağlanmaktadır. Yataylardaki fuga boşluklarına ultraviyoleye dayanıklı silikon çekilerek izolasyon sağlanmakır. Alt konstrüksiyonda statik hesaplar doğrultusunda çelik profiller kullanılıp kullanılmayacağı tespit edilir. İstenildiğinde cam paneller elektrikli motor kontrol üniteleri ile havalandırma ya da duman için tasarlanabilir.